334 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại St. George

­
 • địa điểm
 • Bán kính
 • Bản đồ
 • Học Khu
­
 


Hiển thị 1 đến 10 của 334 kết quả
Đất đai vì Bán tại 130 S PLANTATION Drive St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
 
    1 của 21
 • $84,000,000 
 • Đất đai
 • Đã Đăng: 221 ngày trước
 • MLS ID: 1272823
­
 

3052 N SNOW CANYON PKWY Unit: 77 St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ

Nhà ở một gia đình vì Bán tại 3052 N SNOW CANYON PKWY 3052 N SNOW CANYON PKWY Unit: 77 St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
 
    1 của 21
 • $3,990,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 8,992 Bộ vg.
 • $444 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 221 ngày trước
 • MLS ID: 1272755
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 2534 N ANASAZI Trail St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
 
    1 của 21
 • $2,899,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • 10,770 Bộ vg.
 • $269 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 188 ngày trước
 • MLS ID: 1256184
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 2534 Anasazi Trl N St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
 
    1 của 20
 • $2,899,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • 10,770 Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 186 ngày trước
 • MLS ID: 11403252
­
 

St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ

Nhà ở một gia đình vì Bán tại 2018 W MAGATSU Circle St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
 • $2,895,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 7,736 Bộ vg.
 • $374 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 105 ngày trước
 • MLS ID: 1294256
­
 

St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ

 • $2,500,000 
 • Đất đai
 • Đã Đăng: 5 ngày trước
 • MLS ID: 1317257
­
 

St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ

 • $2,299,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 6,000 Bộ vg.
 • $383 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 76 ngày trước
 • MLS ID: 1301259
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 1826 Rockcress Cir S St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
    1 của 20
 • $1,675,000 
 • 7,491 Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 187 ngày trước
 • MLS ID: 11403551
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 1826 S ROCKCRESS Circle St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
    1 của 21
 • $1,675,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 7,491 Bộ vg.
 • $224 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 188 ngày trước
 • MLS ID: 1262064
­
 
 
 
­
­

Tìm Kiếm Theo

­

­

 
­

 
­
­