364 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại St. George

­
 


Hiển thị 1 đến 10 của 364 kết quả
Đất đai for sales at 130 S PLANTATION Drive St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $84,000,000 USD
 • Đất đai
 • Đã Đăng: 43 ngày trước
 • MLS ID: 1272823
­
 

3052 N SNOW CANYON PKWY Unit: 77 St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 3052 N SNOW CANYON PKWY 3052 N SNOW CANYON PKWY Unit: 77 St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $3,990,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 8,992 Bộ vg.
 • $444 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 43 ngày trước
 • MLS ID: 1272755
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 2534 Anasazi Trl N St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $3,950,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • 10,770 Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 8 ngày trước
 • MLS ID: 11403252
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 2534 N ANASAZI Trail St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $3,950,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • 10,770 Bộ vg.
 • $367 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 10 ngày trước
 • MLS ID: 1256184
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 1877 S STONE CANYON Drive St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $2,480,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • 10,002 Bộ vg.
 • $248 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 10 ngày trước
 • MLS ID: 1251075
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 1877 Stone Canyon Dr S St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $2,480,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • 10,002 Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 8 ngày trước
 • MLS ID: 11402964
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 1826 S ROCKCRESS Circle St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $1,675,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 7,491 Bộ vg.
 • $224 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 10 ngày trước
 • MLS ID: 1262064
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 1826 Rockcress Cir S St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $1,675,000 USD
 • 7,491 Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 9 ngày trước
 • MLS ID: 11403551
­
 
Nhà ở nhiều gia đình for sales at 2450 E 600 N St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 12
 • $1,595,000 USD
 • 26 Phòng Ngủ
 • 26 Phòng tắm đầy đủ
 • 15,000 Bộ vg.
 • $106 / Bộ vg.
 • Nhà ở nhiều gia đình
 • Đã Đăng: 177 ngày trước
 • MLS ID: 1249394
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 2293 E STONECLIFF Drive St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $1,499,900 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 6,544 Bộ vg.
 • $229 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 129 ngày trước
 • MLS ID: 1259050
­
 
 
 
­
­

Tìm Kiếm Theo

­


 
­

 
­
­