367 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại St. GeorgeHiển thị 1 đến 10 của 367 kết quả

Entrada Country Club Golf Estate

2534 N Anasazi Trl St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Entrada Country Club Golf Estate 2534 N Anasazi Trl St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $3,950,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • 10,770 Bộ vg.
 • $367 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 47 ngày trước
Summit Sotheby's International RealtyEllen Plante
Điện Thoại: ­+1 435.229.9096­
Điện Thoại: ­+1 800.641.1884­
 
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 1834 S ROCKCRESS Drive St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $2,700,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 7,920 Bộ vg.
 • $341 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 885 ngày trước
 • MLS ID: 1094815
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at Gorgeous Estate With Spectacular Mountain and Valley Views 1877 S Stone Canyon Dr St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 44
 • $2,480,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • 10,002 Bộ vg.
 • $248 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 73 ngày trước
Summit Sotheby's International RealtyEllen Plante
Điện Thoại: ­+1 435.229.9096­
Điện Thoại: ­+1 800.641.1884­
 
­
 
 • $1,800,000 
 • Đất đai
 • Đã Đăng: 1 ngày trước
Summit Sotheby's International RealtyMary Musgrave
Điện Thoại: ­+1 435.680.2485­
Điện Thoại: ­+1 800.641.1884­
 
­
 

Elegant Stone Cliff Estate

1826 S Rockcress Cir St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Elegant Stone Cliff Estate 1826 S Rockcress Cir St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 45
 • $1,675,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 7,491 Bộ vg.
 • $224 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 17 ngày trước
Summit Sotheby's International RealtyEllen Plante
Điện Thoại: ­+1 435.229.9096­
Điện Thoại: ­+1 800.641.1884­
 
­
 
Nhà ở nhiều gia đình for sales at 2450 E 600 N St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 12
 • $1,595,000 
 • 26 Phòng Ngủ
 • 26 Phòng tắm đầy đủ
 • 15,000 Bộ vg.
 • $106 / Bộ vg.
 • Nhà ở nhiều gia đình
 • Đã Đăng: 79 ngày trước
 • MLS ID: 1249394
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 2293 E STONECLIFF Drive St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $1,499,900 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 6,544 Bộ vg.
 • $229 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 31 ngày trước
 • MLS ID: 1259050
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 1562 S Stone Cliff St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $1,350,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 84 ngày trước
 • MLS ID: 11402811
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 1562 S STONE CLF St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $1,350,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 4,831 Bộ vg.
 • $279 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 84 ngày trước
 • MLS ID: 1248595
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at Address Not Available St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $1,300,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,221 Bộ vg.
 • $308 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 70 ngày trước
 • MLS ID: 1251437
­
 
 
­

Tìm Kiếm Theo

­


 
­

 
­
­