325 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại St. GeorgeHiển thị 1 đến 10 của 325 kết quả
Nhà ở một gia đình for sales at 1995 S COBALT St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 17
 • $3,999,950 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 10,722 Bộ vg.
 • $373 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 294 ngày trước
 • MLS ID: 1191518
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 4943 N LONG SKY CIRCLE St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $3,795,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 6,033 Bộ vg.
 • $629 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 143 ngày trước
 • MLS ID: 1214709
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at Elegant Entrada Country Club Estate 2018 Magatsu Cir St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 37
 • $3,250,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 7,736 Bộ vg.
 • $420 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 295 ngày trước
Summit Sotheby's International RealtyEllen Plante
Điện Thoại: ­+1 435.229.9096­
Điện Thoại: ­+1 800.641.1884­
 
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 1834 S ROCKCRESS Drive St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $2,700,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 7,920 Bộ vg.
 • $341 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 797 ngày trước
 • MLS ID: 1094815
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 1877 STONE CANYON Drive St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $2,480,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 10,002 Bộ vg.
 • $248 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 360 ngày trước
 • MLS ID: 1178286
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 2511 N MOENAVI Circle St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 16
 • $1,998,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 9,542 Bộ vg.
 • $209 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 15 ngày trước
 • MLS ID: 1244371
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 2293 E STONE CLIFF Drive St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $1,799,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 6,544 Bộ vg.
 • $275 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 408 ngày trước
 • MLS ID: 1167874
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 204 S TREBRUK Circle St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $1,650,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 9,539 Bộ vg.
 • $173 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 158 ngày trước
 • MLS ID: 1211493
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 2423 E GRANITE WAY St. George, Utah 84790 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $1,400,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 6,572 Bộ vg.
 • $213 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 166 ngày trước
 • MLS ID: 1210157
­
 

Red Rocks Beauty

2230 W Acowa Cir St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Red Rocks Beauty 2230 W Acowa Cir St. George, Utah 84770 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 23
 • $1,300,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,549 Bộ vg.
 • $286 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 112 ngày trước
Summit Sotheby's International RealtyEllen Plante
Điện Thoại: ­+1 435.229.9096­
Điện Thoại: ­+1 800.641.1884­
 
­
 
 
­
The Sotheby's International Realty network has complete luxury home listings for St. George and nearby areas, including BloomingtonWashington. We have 325 property listings in St. George, and 22,556 listings in all of Utah. Use the Refine Search button above to narrow your search for luxury homes for sale in St. George. If you see a home listing you like, click the photo to view details, or click the agent's name to request more information.

Tìm Kiếm Theo

­


 
­

 
­
­